Tankar om att göra egen el!

En investering i solcellsmoduler är en investering som lönar sig över tid!

Det spelar ingen roll hur man räknar och vilket märke man väljer – den är återbetald på mellan 10 – 15 år – med dagens elpriser, sedan är elen i stort sett gratis i 30 år till!
Minst!
Inga överföringsavgifter, energiskatt eller moms på den el man producerar själv.
Om det i framtiden blir nettodebitering så får man riktigt bra betalt för den el man producerar själv (man får betalt även nu för el som man inte själv gör av med)
Nettodebitering och bidrag till etablering av solceller vore effektiva verktyg för en snabbare omställning till ett mer hållbart samhälle.

I dagsläget får den som levererar ut förnyelsebar el (bl.a. från solceller) på elnätet, en skatterabatt på 60 öre per levererad kilowatt-timme – upp till 18000 kr/år.
Elbolagen ska rapportera direkt till Skatteverket, som sedan gör en redovisning och avdrag på den årliga deklarationen. Man får alltså vänta ett år.

Dessutom kan man vid installationen söka energibidrag med 20% av hela installationen från Energimyndigheten via: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/
Energibidraget kan ta något år eller så – då de tilldelade pengarna per år inte räcker fullt ut.
Man hamnar i en kölista.

Hur elpriserna ser ut om några år är väl lite osäkert,
men många menar att vi kommer att tvingas anpassa oss till resten av Europa = höjda elpriser.

Då är vinsten ännu större om man gör elen själv!

Jag har valt att jobba med solmoduler designade i Sverige.
Detta av flera skäl:
1. Paneler tillverkade i Sveriges närhet är i detta sammanhang att betrakta som närproducerat.
2. Jobb skapas här i Europa.
3. Skatteintäkter genereras och stannar också här.
4. De skattefinansierade bidragen som utgår vid installation – stannar i Sverige.
5. Det låga pris som vi betalar för långväga, importerade varor, subventioneras alltid av någon annan,
med t.ex. låg lön, dålig (arbets-)miljö. Dessa varor och produkter orsakar ofta social misär och miljökatastrofer i Syd!
Se färska exempel i klädbranschen. Det är dags att tänka om – en ny värld är möjlig om vi vill!
6. Solcellspanelerna från Windon är bland marknadens för närvarande mest effektiva.
De har ett unikt glas samt har en genomgående hög kvalitet och nära garantier.
7. Genom att handla svenska paneler exporterar vi inte de utsläpp som sker vid tillverkning och långväga transporter.

Ytterligare anledningar till att jag tycker det är väldigt stimulerande att jobba med att göra egen el.
Jag ser det som avgörande att vi bryter oligopolen och storskaligheten på energimarknaden.
El ska och kan produceras där den behövs/används -dvs. i våra hem/jordbruk/industrier/m.m..
Dessutom, genom att vi att gör vår egen el – tar vi faktiskt en del (liten men god) av vårt ansvar för den ofrånkomliga omställning som vårt samhälle och världen står inför.

Tillväxt i dagens mening är inte möjlig.
Enligt forskaren Johan Rockström så har vi nu ynka 10 år (2012) på oss om för att vända utvecklingen så att CO2 halterna kan börja sjunka igen!
Egenproducerad el är ett steg i rätt riktning.
Och varje kWh som vi skickar ut på nätet tränger bort en kWh ”fulel”

Så vi måste alltså tänka till, tänka klimatsmart och samtidigt energi- och ekonomiklokt!

Tomas Eklund