Välkommen

Solenergi i Undrom logotyp tobbe3

Energi i överflöd!

 

Här hittar du verktyg för att själv kunna ta del av all den energi som strömmar till oss från solen!

soltimmar

Solens effekt på Jordytan?

Solen är nästan all energis ursprung – vilket vi hittills utnyttjat mycket dåligt.
Den energi som strömmar mot jorden under en halvtimma, omvandlat till el – skulle kunna försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år.

Något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja e.dyl. icke förnybar energi.

I Sverige har vi mellan ca 800-2000 soltimmar/år.

I södra Sverige är instrålad energi ca 1000kWh/m² och år och i norr mellan ca 800 – 1000kWh/m² och år.
Om man har en anläggning på ca 7m², vilken normalt har en effekt av ca 1000W, har den en potential att generera ca 800 – 1000kWh/år. Det unika glaset i Windons moduler gör dem till bland de mest effektiva på marknaden!