Välkommen

Solenergi i Undrom logotyp tobbe3

23 maj 2019

Solenergi i Undrom lägger fr.o.m. dagens datum ner sin verksamhet inom solceller och förnybar energi!
Det har varit ett oerhört inspirerande och roligt arbete med förnybar el via solceller.
Det är verkligen dagens och framtidens energikälla, och utvecklingen rusar på i oförminskad kraft!

Vi härmed vill tacka alla kunder för visat förtroende för oss och våra produkter!
Vi önskar lycka till med era smarta energilösningar!

Tack!

Vänliga hälsningar
Tomas Eklund

Energi i överflöd!

 

Här hittar du verktyg för att själv kunna ta del av all den energi som strömmar till oss från solen!

soltimmar

Solens effekt på Jordytan?

Solen är nästan all energis ursprung – vilket vi hittills utnyttjat mycket dåligt.
Den energi som strömmar mot jorden under en halvtimma, omvandlat till el – skulle kunna försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år.

Något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja e.dyl. icke förnybar energi.

I Sverige har vi mellan ca 800-2000 soltimmar/år.

I södra Sverige är instrålad energi ca 1000kWh/m² och år och i norr mellan ca 800 – 1000kWh/m² och år.
Om man har en anläggning på ca 7m², vilken normalt har en effekt av ca 1000W, har den en potential att generera ca 800 – 1000kWh/år. Det unika glaset i Windons moduler gör dem till bland de mest effektiva på marknaden!